برای هماهنگی در مورد رنگ و طرح موجود پس از ثبت سفارش با شما تماس گرفته می‌شود.